Contributie

De contributie vanaf het 2e halfjaar 2016 bedraagt:

  • Junioren € 70,00 per halfjaar
  • Senioren € 90,00 per halfjaar

De bondscontributie bedraagt:

  • Junioren € 15,00 per jaar
  • Senioren € 20,00 per jaar

De bondscontributie wordt in januari in rekening gebracht.

Zwangerschaps- en blessureregeling

De maximale korting i.v.m. de zwangerschaps- en blessureregeling bedraagt 40% en moet schriftelijk bij het bestuur worden aangevraagd. Deze regeling gaat in op de dag van aanmelding en kan dus niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Dit wordt per jaar achteraf berekend en vergoed.

Inschrijfgeld

Bij de eerste contributie wordt eenmalig € 7,00 inschrijfgeld berekend.

Kortingsregeling

Elk derde of volgende lid van een gezin ontvangt een korting van € 7,00 per halfjaar. Bij betaling van de volledige jaarcontributie in 1 keer, ontvangt men een korting van € 5,00.

Administratiekosten

Bij aanmaningen met betrekking tot contributie wordt € 2,25 administratiekosten per aanmaning in rekening gebracht.

Competitie

De kosten voor deelname aan de competitie bedraagt:

  • Wintercompetitie junioren      € 20,00
  • Wintercompetitie senioren      € 35,00
  • Najaarscompetitie senioren    € 20,00
  • Voorjaarscompetitie senioren € 20,00

Training

De kosten voor deelname aan trainingen bedraagt voor seniorleden € 10,00 per seizoen.

Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gebeuren vóór aanvang van het halfjaar. Na die datum blijft men de volledige contributie voor het volgend halfjaar verschuldigd. Opzegging kan via een e-mail aan g.w.de.groot@casema.nl of d.m.v. een brief aan:

BC Ricochet
Tav de Ledenadministratie
Lothariusstraat 7
3962 BD Wijk bij Duurstede

In verband met de bepalingen van de NBB moeten opzeggingen per 1 januari geschieden vóór 7 december. Bij opzegging na die datum blijft de volledige bondscontributie voor het volgend jaar verschuldigd.

Opzeggingen worden door de ledenadministratie schriftelijk bevestigd.

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen graag schriftelijk (via e-mail of een briefje naar voorgaand adres) doorgeven aan de ledenadministratie.