Algemene Informatie

Contributie

De verenigingscontributie voor 2024 bedraagt:

  • Junioren € 190,00 per jaar (vooraf halfjaarlijks te voldoen)
  • Senioren € 220,00 per jaar (vooraf halfjaarlijks te voldoen)

De bondscontributie voor 2023 bedraagt:

  • Junioren € 17,00 per jaar
  • Senioren € 17,00 per jaar

De bondscontributie wordt in januari in rekening gebracht.

 

Zwangerschaps- en blessureregeling

De zwangerschaps- en blessureregeling bedraagt 40% van de contributie en moet schriftelijk bij het bestuur worden aangevraagd. Deze regeling gaat in op de dag van aanmelding en kan dus niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

 

Inschrijfgeld

Bij de eerste contributie wordt eenmalig € 7,00 inschrijfgeld berekend.

 

Kortingsregeling

Per gezin ontvangt elk derde of volgende lid een korting van 10% op de contributie per halfjaar. Bij betaling van de volledige jaarcontributie in 1 keer ontvangt men een korting van € 5,00.

 

Administratiekosten

Bij aanmaningen met betrekking tot contributie wordt € 2,25 administratiekosten per aanmaning in rekening gebracht.

 

Competitie

De kosten voor deelname aan de wintercompetitie of de voorjaarscompetitie bedragen:

. Wintercompetitie junioren       € 20,00

. Wintercompetitie senioren      € 60,00 (+ bijdrage veren shuttles)

. Najaarscompetitie senioren    € 20,00

. Voorjaarscompetitie senioren € 10,00

 

Training

De kosten voor deelneming aan trainingen bedraagt voor seniorleden € 20,- per seizoen. Jeugdleden betalen hier niets voor.

 

Beëindigen van het lidmaatschap

Bij opzegging als lid van de vereniging is men verplicht de nog verschuldigde contributie te betalen. Conform het gestelde in artikel 6.2 van de statuten betreft dit het lopende verenigingsjaar.

In afwijking van de statutaire regels kan per halfjaar worden opgezegd.

 

Opzeggen aan het eind van het verenigingsjaar dient, i.v.m. de bondscontributie, vóór 7 december van het lopende jaar te gebeuren. Anders bent u voor het nieuwe jaar nog bondscontributie verschuldigd.

 

De opzegging kan via een e-mail aan leden@bc-ricochet.nl of d.m.v. een brief aan:

BC Ricochet

T.a.v. de Ledenadministratie

Lothariusstraat 7

3962 BD Wijk bij Duurstede

 

Opzeggingen worden door de ledenadministratie schriftelijk bevestigd.

 

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen graag per e-mail doorgeven aan: leden@bc-ricochet.nl

 

Speeltijden en locatie

Locatie:                     Sporthal Mariënhoeve, Lekdijk Oost 15A, Wijk bij Duurstede
Speeltijden:

Woensdag                18.45 tot 20.30 Junioren (training van 18.45 tot 19.45)

Woensdag                19.45 tot 22.00 Senioren 

Vrijdag                      19.00 tot 21.00 Junioren + Senioren