Privacy Reglement

Privacy

Privacyregels waren er altijd al, maar Europa legt middels de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf eind mei 2018 bedrijven en verenigingen meer aangescherpte regels op om de privacy van burgers nog beter te waarborgen.
De privacy en het goed omgaan met de gegevens van onze leden is belangrijk voor ons en wij doen er graag alles aan om aan de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen. Om die reden hebben we kritisch naar ons privacy beleid gekeken.

Privacyreglement

In dit reglement wordt beschreven welke gegevens we verzamelen, hoe we dit doen en wat we ermee doen.

BC Ricochet snapt de algemene zorgen die in de maatschappij ontstaan over het opslaan van en de zorg voor persoonlijke gegevens. We doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wetgeving en we willen graag dat je op de hoogte bent van de maatregelen die wij nemen om jouw privacy te respecteren en te waarborgen.

De informatie die wij over jou vastleggen zal afhangen van de reden van je contact. Als je lid van onze vereniging wordt hebben we meer informatie van je nodig dan wanneer je alleen informatie bij ons opvraagt.

Bij jouw aanmelding als lid zullen we je vragen om persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om je aan te melden bij de Badmintonbond, voor de incasso van je clubcontributie en de bijdrage als je competitie speelt. NB. Voor de privacyverklaring van de bond verwijzen wij naar de site van Badminton Nederland.

Wij verstrekken jouw gegevens verder niet aan derden, ook niet voor marketingdoeleinden. Je gegevens worden enkel binnen de vereniging gebruikt voor de opgegeven doeleinden en zijn enkel inzichtelijk voor de vrijwilligers die deze doeleinden uitvoeren.

Wat doet BC Ricochet dan wel met jouw gegevens?

Badmintonbond
We delen je gegevens alleen met externe partijen als dat nodig is, zoals je aanmelding bij de badmintonbond. Als lid van BC Ricochet ben je tevens lid van de landelijke badmintonbond “Badminton Nederland”. Ten behoeve van dit lidmaatschap worden naam, adres en woonplaats gegevens verstrekt aan de bond. De bond gebruikt deze gegevens wanneer je deelneemt aan de bondscompetitie en om je informatie over de activiteiten van Badminton Nederland toe te sturen.

Incasso contributie
Met jouw toestemming wordt de contributie voor je lidmaatschap elk half jaar geïncasseerd van je rekening. BC Ricochet houdt hiervoor jouw naam en bankgegevens in bewaring.

Grote Clubactie

Als (jeugd)lid van BC Ricochet kun je een verkoopboekje op naam krijgen, met een QR-code voor een gepersonaliseerde verkooplink. Voor de communicatie rond de actie gebruiken we je naam en mailadres. Mocht je hier bezwaar tegen hebben kun je dat kenbaar maken door een mail te sturen naar secretariaat@bc-ricochet.nl. NB. Voor de privacyverklaring van de Grote Clubactie verwijzen wij naar hun site.

Strippenkaart
Als je wel wilt spelen maar geen lidmaatschap kan of wil afnemen, kun je gebruik maken van onze strippenkaart. Deze kaart wordt op naam afgegeven en moet vooraf worden betaald, er wordt dus niet geïncasseerd. Wel vragen we je om NAW en mailadres zodat we je kunnen informeren over leuke activiteiten van onze vereniging waarvoor je je strippenkaart zou willen gebruiken.

Website
Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt BC Ricochet gebruik van cookies op haar website. Deze zijn enkel bedoeld voor websiteoptimalisatie en niet om jouw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden of te verstrekken aan derden.

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen persoonsgegevens of tijdens een evenement gemaakte foto’s worden gepubliceerd op de website van BC Ricochet, lokale en/of regionale nieuwsbladen en andere sociale media.
Mocht je hier bezwaar tegen hebben kun je dat kenbaar maken door een mail te sturen naar
secretariaat@bc-ricochet.nl        

Facebook
Om te laten zien wat voor een leuke vereniging BC Ricochet is maken wij natuurlijk graag gebruik van Facebook. In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen persoonsgegevens of tijdens een evenement gemaakte foto’s worden gepubliceerd op de facebookpagina van BC Ricochet, lokale en/of regionale nieuwsbladen en andere sociale media.
Mocht je hier bezwaar tegen hebben kun je dat kenbaar maken door een mail te sturen naar
secretariaat@bc-ricochet.nl        

E-mail en telefoongegevens
We willen je natuurlijk niet lastigvallen met telefoontjes en spam maar we vinden het wel fijn als we je kunnen bereiken wanneer dat nodig is. Dat we je kunnen mailen met nieuws over activiteiten van de vereniging voor zover dat niet kan via facebook of persoonlijk op onze speelavonden. Of misschien heb je wel een leuke prijs gewonnen tijdens een van onze activiteiten wat we graag met je willen delen. In elk geval zullen we zorgvuldig met je contactgegevens omgaan en deze in geen geval beschikbaar stellen aan derden.

Je hebt te allen tijde recht op inzage in de gegevens die wij van jou bewaren en gebruiken. Daarnaast kun je op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Stuur in dat geval een mail aan
secretariaat@bc-ricochet.nl